Aikajana

 • Toukokuu 2020

  ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hanke käynnistyi.

 • Loka-marraskuu 2020

  Esikartoitushaastattelut

  ICTeko-hanke toteutti esikartoituksen, jonka aikana haastateltiin kaikki hankkeessa mukana olevat kunnat.

  Esikartoituksen avulla kirkastettiin hankkeessa toteutettavan tutkimuksen lähtökohtaa ja sille asetettavia toiveita.

 • Tammikuu 2021

  Työpajat

  Hanke järjesti kolme työpajaa, joissa tutustuttiin ICTeko-hankkeeseen ja keskusteltiin mm. ICT-osaamisen käsitteistä sekä teknologisen ja digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksista osaamiseen.

 • Helmikuu 2021

  Kyselytutkimus käyntiin

  ICTeko-hankkeen kyselytutkimuksella kartoitetaan hankekuntien henkilöstön digitaalisten valmiuksien tilaa sekä tuen toimintaa ja tarvetta – sekä nykyhetken että tulevaisuuden osalta. Tutkimus kohdistuu digitaalisten välineiden ja ohjelmistojen käyttövalmiuksiin, resursseihin ja saatavilla olevaan tukeen.

 • Maaliskuu 2021

  Kyselytutkimus päättyy

  Hankekunnille tehdyn kartoituksen pohjalta laaditaan strategiapohja, joka antaa kunnille suuntaviivoja ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen suunnitteluun.

 • Toukokuu 2021

  Hankekuntien yhteinen työpaja

  Jatkoa tammikuussa 2021 järjestetyille työpajoille.

 • Syys-lokakuu 2021

  ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hankkeen jalkautustyöpajat hankekunnille.

 • Marraskuu 2021

  ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hanke päättyy 30.11.2021.

 • Joulukuu 2021

  ICTeko-on mukana ITK-konferenssissa esityksellä ICTeko – ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hanke.

Hankkeen osallistujakuntien logot: Hämeenlinna, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, Porvoo, Vantaa.