ICT-osaamisen kehittämisen pelikirja

Tervetuloa tutustumaan ICT-osaamisen nykytilaan, tulevaisuuden odotuksiin sekä ICT-osaamisen kehittämisen ensiaskeleisiin.

ICT-osaamisen kehittämisen pelikirjan kansi

ICT-osaamisen kehittämisen pelikirja (pdf) on työkalu ja ensiaskel organisaation systeemisen osaamisen kehittämisen polulla. Sen avulla organisaatio voi ohjatusti ja teknologiaa hyödyntäen lisätä yhteistä ymmärrystä sellaisesta johtamisesta, jota vaaditaan tulevaisuusorientoituneen osaamisen kehittämiseen.

Pelikirjaan on tuotu otteita Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen keväällä 2021 toteuttamasta Kuntatyöntekijöiden ICT-osaaminen ja tuen muodot -tutkimuksesta, jossa kartoitettiin teknisen tuen sekä osaamisen tuen nykyistä tarjontaa, tarvetta sekä tulevaisuuden tarpeita. Tutkimuksessa selvitettiin myös henkilöstön kokemaa oman osaamisen tasoa sekä asenteita uuden oppimiseen. Tutkimukseen osallistuivat Hämeenlinnan, Lahden, Oulun, Porvoon, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien johto ja henkilökunta. Tutkimuksen otoskoko oli n=1238.

Lataa ICT-osaamisen kehittämisen pelikirja (pdf) >>