Tavoitteet

ICTeko-tutkimushankkeessa kartoitetaan keskeiset tarpeet ja niihin sopivat tukimuodot työelämän modernin tietotyön ICT-osaamiseen kuntatyönantajan tehtävissä.

Hankkeen tehtävänä on tuottaa:

 • Osaamiskartoitus
 • Tuen kohdentamisen optimointi
 • Tiedolla johtaminen ja toimenpidesuositukset
 • ICT-tuen vaikuttavuuden arviointi
 • Osaamistasojen arviointi

Hankkeen tuotokset

 1. Kootun tutkimustiedon ja palvelumuotoilun avulla laaditaan käsikirja:
  • Mitä digitaalisia valmiuksia tarvitaan eri tehtävissä?
  • Miten näiden keskeisten ICT-valmiuksen osaamista voidaan arvioida?
  • Miten rakentaa tukijärjestelmä, joka toimii henkilöstön tukena joustavalla tehokkaalla tavalla?
 2. Tutkimusosuus tuottaa käsikirjan, jonka avulla kunnat pystyvät:
  • toteuttamaan digitaalisten valmiuksien arviointia valituilla henkilöstöryhmillä,
  • toteuttamaan tehokkaan digitaalisen osaamisen vahvistamisen,
  • luomaan lähitukijärjestelmän, joka auttaa henkilöstöä hyödyntämään digitaalisia työvälineitä työssään parhaalla mahdollisella tavalla.
Hankkeen osallistujakuntien logot: Hämeenlinna, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, Porvoo, Vantaa.