Tutkimus

ICTeko-hankkeen tutkimusosuus tuottaa käsikirjan, jonka avulla kunnat pystyvät:

  1. toteuttamaan digitaalisten valmiuksien arviointia valituilla henkilöstöryhmillä,
  2. toteuttamaan tehokkaan digitaalisen osaamisen vahvistamisen,
  3. luomaan lähitukijärjestelmän, joka auttaa henkilöstöä hyödyntämään digitaalisia työvälineitä työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

Julkaisut

Hankkeen osallistujakuntien logot: Hämeenlinna, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, Porvoo, Vantaa.