Yhteystiedot

ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hanketta hallinnoi Hämeenlinnan kaupunki. Hankeverkoston toimintaa ja tapahtumia fasilitoi Suomen eOppimiskeskus ry yhdessä hankkeesta vastaavan Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Projektipäällikkö
Jari Harvio

Suomen eOppimiskeskus ry
Niina Kesämaa

Hankkeen osallistujakuntien logot: Hämeenlinna, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, Porvoo, Vantaa.